Wales | United KingdomGreat Britain

Pecyn 1 - £6.75 y plentyn

Yn cynnwys:

Mynediad i'r Ganolfan Chwarae

Dewis o bryd o fwyd a diod i'r plant

Hufen Iâ

Anrheg ar gyfer y plentyn sy'n cael ei b/phen-blwydd

Pecyn 2 - £7.50 y plentyn

Mynediad i'r Ganolfan Chwarae

Gêm o Laser Tag (Rhaid i blant fod dros 5 oed i fynd mewn i'r arena)

Dewis o bryd o fwyd a diod i'r plant

Hufen Iâ

Anrheg ar gyfer y plentyn sy'n cael ei b/phen-blwydd

Dim isafswm niferoedd. Uchafswm o 15 o blant.

I archebu, ffoniwch y Ganolfan Chwarae’n uniongyrchol os gwelwch chi’n dda ar 01407 762414. Pwyswch opsiwn rhif 1 ac fe fydd aelod o’r tîm yn hapus i helpu chi.

Holyhead Town Council